nieuws

Gevarenanalyse grondstoffen: Hoe werkt het?

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Gevarenanalyse grondstoffen: Hoe werkt het?

Ieder Europees voedingsmiddelenbedrijf is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van producten die hij inkoopt en op de markt brengt. Dat staat juridisch beschreven in Verordening (EG) Nr. 852/2004.

Om de gezondheid van consumenten te kunnen garanderen, moet elk levensmiddelenbedrijf een gevarenanalyse grondstoffen hebben. In deze gevarenanalyse staat beschreven welke risico’s een product mogelijk zou kunnen hebben voor consumenten. Denk bijvoorbeeld aan een allergeen als pinda’s. Maar hoe voer je nu zo’n gevarenanalyse grondstoffen uit?

Effect van grondstoffen bepalen

Het eerste dat je moet weten, is het effect (lees gevaar) van een bepaalde stof. Wat gebeurt er als mensen een bepaalde hoeveelheid van deze stof binnenkrijgen? Als je dat weet, bepaal je wat de kans is dat dit voorkomt. Vervolgens bereken je het risico aan de hand van een formule: kans x effect.

Het effect bepalen van een grondstof klinkt lastig. Als je geen informatie hebt, is het dat ook. Bedrijven kunnen daarvoor gebruik maken van informatie van hun toeleveranciers, wetenschappelijke publicaties, internatioale databases en overheidssystemen als RASFF.

Riskplaza is een databank met actuele informatie over de mogelijke gevaren van grondstoffen. Daarnaast bevat de databank ook beheersmaatregelen, wettelijke normen en wetenschappelijke informatie.

Kans onderbouwen dat effect optreedt

De kans wordt door het bedrijf zelf beschreven. Het onderbouwen van de kans is een belangrijke stap. Daarbij worden de volgende onderwerpen meegenomen:  

  • Processtappen bij de leverancier zoals verhitting, inmenging en de borging op vreemde delen
  • Het land van herkomst
  • Meldingen uit het Europese waarschuwingssysteem van voedselveiligheidsincidenten, het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
  • Ervaring op basis van historie
  • Het op voorhand uitsluiten van gevaren die zeer specifiek voorkomen bij één of enkele producten, zoals het mycotoxine patuline dat alleen van toepassing is bij appel.

Gevaar beheersen met maatregelen

De hoogte van het risico bepaalt of een effect, een gevaar reëel is en of er verdere maatregelen nodig zijn om het gevaar te beheersen. Daarbij helpt de NVWA gelukkig ook mee. Met de  Infobladen 64 en 65 zorgen zij voor praktische richtlijnen voor de borging van reële gevaren. De NVWA geeft daarbij de volgende mogelijkheden:

  • Een ISO 17025 geaccrediteerde analyse, uitgevoerd door de leverancier of het bedrijf zelf.
  • Een audit bij de toeleverancier, gericht op de beheersing van grondstofgevaren
  • Deelname aan een ketengarantiesysteem

De NVWA accepteert de Riskplaza-audit als ketengarantiesysteem. Hierdoor hoeft de volgende schakel in de keten geen inkoopverificatie uit te voeren. Dit bespaart bedrijven veel tijd bij het beantwoorden van vragen van leveranciers. Daarnaast straalt het vertrouwen uit in de keten, naar de NVWA en naar degenen die u het meeste dierbaar zijn: uw klanten.

De bron van dit artikel is KTBA, een kennispartner van VMT

Reageer op dit artikel