nieuws

Boerenbond: “Frauduleus gebruik fipronil”

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Boerenbond: “Frauduleus gebruik fipronil”

Nadat het FAVV maandag 7 augustus het aantal en de aard van de bedrijven die geblokkeerd werden in het kader van de fipronil -problematiek in kaart heeft gebracht, raamt Boerenbond de schade tot op vandaag op minstens 10 miljoen euro. Boerenbond vraagt de bevoegde ministers op Vlaams en op federaal niveau, maatregelen te treffen zodat de schade aan de getroffen bedrijven snel kan vergoed worden.

Maandag 7 augustus maakte het FAVV bekend hoeveel en welke types van bedrijven uit de ruime leghennensector geblokkeerd werden omwille van het fipronil-schandaal. Aan de hand hiervan raamt Boerenbond de schade tot op vandaag op minstens 10 miljoen euro. Bij die berekening houdt Boerenbond rekening met het waardeverlies van eieren die moesten opgeslagen en/of vernietigd worden, de kost van vernietigen van eieren en eventueel ruimen van dieren, … dit zowel op leghennen-, opfok als op moederdierbedrijven.

Frauduleuze praktijken

Alles wijst volgens Boerenbond op frauduleuze praktijken die onafgezien van de mogelijke impact op de volksgezondheid ook zware gevolgen hebben voor individuele pluimveebedrijven. “Uit het gerechtelijk onderzoek dat loopt moet blijken wie verantwoordelijk is.” Boerenbond vindt dat de verantwoordelijke(n) niet alleen berecht moet(en) worden. “Ze moeten ook de geleden en nog te lijden schade van de betrokken bedrijven vergoeden.”

Schade verhalen

Boerenbond vindt dat de schade in de eerste plaats moet verhaald worden op de fraudeurs. Gezien echter de afhandeling van het onderzoek lang op zich kan laten wachten en het ook niet denkbeeldig is dat een schadeloosstelling door de schuldigen op niks uitdraait, vraagt Boerenbond aan de ministers van landbouw Denis Ducarme (federaal) en Joke Schauvliege (Vlaanderen) om ook mogelijkheden van steun of schadevergoeding door de overheid te onderzoeken.

Mogelijke pistes

Mogelijke pistes zijn een vergoeding vanuit het Sanitair Fonds naar analogie met de dioxinecrisis en overbruggingskredieten met staatssteun. Gezien bedrijven in meerdere lidstaten getroffen zijn, vraagt Boerenbond om uit de Europese crisisreserve middelen vrij te maken voor de getroffen bedrijven.

Overheidssteun absoluut noodzakelijk

“Door het frauduleus gebruik van fipronil zijn vele leghennenhouders slachtoffer van misdadige praktijken. Steun van de overheid is absoluut noodzakelijk om de zware schade die de individuele bedrijven lijden, te helpen dragen”, stelt Sonja De Becker. “ Ik reken hiervoor op de Vlaamse en federale ministers van Landbouw en op de voltallige regeringen. Geen enkele ondernemer kan dit soort tegenslagen individueel opvangen”, alsnog de voorzitter van Boerenbond.

Beeld: De Redactie

Reageer op dit artikel