nieuws

De eieren op de Belgische markt zijn veilig

Voedselveiligheid & Kwaliteit

De eieren op de Belgische markt zijn veilig

In samenwerking met het parket voert het Voedselagentschap momenteel een onderzoek uit naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in deze sector.

De Belgische handel in eieren waarbij een besmetting vermoed wordt, is door het FAVV gestopt. Alle betrokken pluimvee bedrijven waar mogelijk een besmetting met fipronil is, zijn geblokkeerd. Bovendien zijn er in die bedrijven stalen genomen die momenteel geanalyseerd worden.

Géén gevaar voor de volksgezondheid

Op basis van de risicoanalyse die werd uitgevoerd, is er volgens het agentschap op dit moment geen enkel bewijs dat er een gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Het onderzoek loopt en alle nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid van de consument te garanderen.

Reageer op dit artikel