nieuws

ILVOlab antibioticadetectie wordt erkend AFNOR expertlab

Voedselveiligheid & Kwaliteit

ILVOlab antibioticadetectie wordt erkend AFNOR expertlab

Het ILVO laboratorium voor screening van antibioticaresiduen gaat voortaan ook validatiestudies van antibioticakits uitvoeren met erkenning door het prestigieuze AFNOR (Association Française de Normalisation). Er komt wellicht meer gespecialiseerd analysewerk naar ILVO.

Leveranciers van commerciële testkits kunnen nu bij ILVO terecht komen om, volgens de strenge AFNOR-procedure, de validiteit van hun kit te bepalen. Vervolgens kunnen ze een zogenaamd NF-validatielabel te krijgen. Een eerste opdracht is al binnen.

Erkenning

“Dit is een internationale erkenning van de kwaliteit van ons screeningslab”, zegt Wim Reybroeck, hoofd van het labo voor screening van antibioticaresiduen. Het Franse AFNOR heeft ILVO na een strenge procedure erkend als expertlaboratorium voor het uitvoeren van validatiestudies. ILVO onderzoeker Wim Reybroeck wordt lid van het AFNOR technisch comité betreffende de antibioticatesten.

Validatiestudie

Een validatiestudie houdt in dat de detectiecapaciteit, de specificiteit/selectiviteit, de toepasbaarheid (op een bepaalde matrix) en de robuustheid van een kwalitatieve screeningstest worden nagegaan. Validatie is belangrijk om aan te tonen dat een test goed functioneert in een betreffende matrix. Zowel de overheid als de voedingssector beroepen zich op dergelijke validatiestudies als zij een test moeten kiezen.

Vermaard lab

Het ILVO laboratorium is al jarenlang vermaard om zijn residubepalingen van diergeneesmiddelen en dit niet alleen met screeningstesten, maar ook met chromatografische methoden (LC-MS/MS). Die laatste kunnen de residuen identificeren én kwantificeren. Het lab voert ook al jarenlang validatiestudies uit van microbiologische, immuno- of receptortesten voor de monitoring van antibioticaresiduen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong zoals melk, vlees, vis, eieren en honing, maar ook bijvoorbeeld in water.

NF Validatielabel

Nu kan is het er dus ook mogelijk een ‘NF Validation’ label bekomen, als de testkits worden onderworpen aan strikt beschreven AFNOR-procedures. Het label garandeert dat er streng toezicht is op de uitvoering en de rapportering van de validatie door een groep externe experten.

Multiplextest voor melk

Zopas is er via het AFNOR technisch comité al een eerste aanvraag voor een validatiestudie onder AFNOR ingediend. Het betreft de validatie van EXTENSO (Unisensor, Luik, BE). Dat is een multiplex sneltest voor de screening van meer dan 100 antibioticaresiduen, aflatoxine M1 en melamine in melk in 13 minuten. ILVO is meteen begonnen aan de opdracht.

 

Reageer op dit artikel