nieuws

Boerenbond verwelkomt aankondiging over nieuw tijdperk na Veviba-fraude

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Boerenbond verwelkomt aankondiging over nieuw tijdperk na Veviba-fraude

Boerenbond verwelkomt de aankondiging minister Ducarme over nieuw tijdperk na Veviba-fraude en formuleert alvast vier concrete voorstellen voor de volledige keten. Naast betere controle en transparantie moet ook de retail haar verantwoordelijkheid opnemen naar de producent en de consument. De consument moet gaan betalen voor kwaliteit!

De grootschalige vleesfraude die vorige week aan het licht kwam bij Veviba in Bastogne en die het vertrouwen van de consument in Belgisch rundsvlees dreigt te doen wankelen, blijft bij onze vleesveehouders woede en grote verontwaardiging uitlokken. Fraudeurs blijken er keer op keer in te slagen, uit puur winstbejag, het imago en de reputatie van onze vleessector om zeep te helpen.

Vier sporen

Het tijdperk na Veviba, dat minister Ducarme aankondigt, moet er anders uitzien en voor Boerenbond moet daarbij prioritair op volgende sporen worden ingezet:

Betere controlemechanismen in de voedselketen

Vandaag zijn meerdere controle-instanties belast met controles in het kader van voedsel: federaal (het FAVV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie) en regionaal ( departement landbouw).

Elk op zich leveren ze goed werk maar doordat de controle zo versnipperd is en er geen overkoepelende eindcontrole is op het hele proces, glippen fraudeurs makkelijker door de mazen van het net. De mazen van het net sluiten, dat is de opdracht. En dat kan enkel door de controle sluitend te maken.

Volledige transparantie binnen de vleesketen

Er moet dringend volledige transparantie komen binnen de keten zelf. Met het interprofessioneel akkoord transparantie dat we een tijd geleden afsloten met de slachthuissector werd na jarenlang gebakkelei een eerste stap gezet naar transparantie. We weten echter allemaal dat er nog een aantal heikele punten onbespreekbaar bleven.

De tijd is op: er moet hier en nu vanuit de slachthuis- en vleessector volledige transparantie gecreëerd worden. Dus onmiddellijk werk maken van de uitvoering van de gemaakte afspraken, daarvoor ook de interprofessionele organismen moderniseren en onmiddellijk overleg over de losse eindjes. Aanvullend moet de overheid garanderen, dat wat we zelf niet interprofessioneel kunnen regelen, strikt gehandhaafd wordt.

De grootdistributie

De race naar de laagste prijs die door de supermarkten wordt gelopen, is een race die voor iedereen in de voedingsketen eindigt in de afgrond. Eindelijk stoppen met het braderen met voedsel en met de eindeloze druk op toeleveranciers om toch maar aan de laagste prijs te kunnen verkopen – dat zou een belangrijke stap voorwaarts zijn. De politiek van de beste kwaliteit aan weggeefprijs is niet duurzaam, niet houdbaar. Die politiek levert enkel verliezers op. De boer, de verwerkende industrie, de retail zelf en uiteindelijk ook de consument.

Wij vragen de retail verantwoordelijkheid op te nemen naar producent en naar consument en samen met ons de consument te leren zijn voedsel opnieuw waarderen, in de letterlijke zin, namelijk dat kwaliteit een prijs heeft.

De consument

Vele consumenten schatten vandaag voedsel niet naar waarde. Heel wat consumenten weten ook niet waar hun voedsel vandaag komt en hoe het geproduceerd wordt. Men staat niet stil bij de inspanningen die hiervoor moeten geleverd worden en die een correcte prijs rechtvaardigen. Zolang de consument niet wil betalen voor kwaliteit, riskeer je gesjoemel op je bord te krijgen, zoals voedselbiotechnoloog prof Leroy terecht opmerkt. 

Reageer op dit artikel