nieuws

FAVV waakt over gebruik verboden biociden in pluimveesector

Voedselveiligheid & Kwaliteit

FAVV waakt over gebruik verboden biociden in pluimveesector

De uitgevoerde en nog lopende monitoring na het fipronilincident toont volgens FAVV aan dat de consument niet is blootgesteld aan verboden insecticiden gebruikt in de pluimveesector. Het Agentschap verwijst naar de verscheidene actieplannen voor de leghensector.

Het actieve toezicht van het voedselagentschap wordt verdergezet om een veilige eiproductie te garanderen in België. Het FAVV heeft begin 2018 een nieuwe monitoring uitgevoerd. Daarbij zijn er analyses gebeurd in alle actieve leghenbedrijven in ons land om de eventuele aanwezigheid van verboden biociden op te sporen. Alle resultaten waren conform, met inbegrip van fipronil.

Conform en veilig

Herman Diricks, CEO van het FAVV: “Door al onze programma’s met specifieke controles kunnen wij verzekeren dat alle eieren aanwezig op de Belgische markt conform en veilig zijn. Wij sensibiliseren de beroepssectoren en wij verzekeren dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Er is veel werk verricht in België om de conformiteit van de eieren te verifiëren en om het gebruik van verboden biociden in de sector op te sporen. Tot hiertoe hebben we geen problemen vastgesteld. Dit alles is natuurlijk het doel van onze dagelijkse opvolgingen en controles.”

Belgische leghenbedrijven

In België werden alle leghenbedrijven in 2017 gecontroleerd in het kader van het fipronilincident. Tientallen van deze bedrijven werden gesloten en konden pas opnieuw starten nadat ze bewezen hadden dat hun eieren conform waren voor residuen van een reeks van antiparasitaire middelen waaronder fipronil. Deze legbedrijven worden nauwgezet opgevolgd en moeten steeds garanties kunnen geven alvorens ze hun producten op de markt mogen brengen.

Pluimveeslachthuizen

Aangezien verboden biociden ook elders kunnen voorkomen dan alleen maar in eieren, heeft het FAVV tegelijk ook controles uitgevoerd op vet en op lever bemonsterd in de pluimveeslachthuizen. De analyses bevestigen tot hiertoe dat wat er op het bord van de consument terecht komt ook veilig is. Al deze actieplannen geven aan dat er op dit moment geen gebruik is van verboden biociden in de leghennensector.

Nederland

Op dit moment is er in ons land geen enkel gevaar vastgesteld naar aanleiding van de Nederlandse situatie. Wegens de aanwezigheid van een lage concentratie van fipronil van Nederlandse eieren zijn vorige week Nederlandse eieren weggehaald van de Duitse markt.

Overleg met alle beroepssectoren

Het FAVV heeft daarop aan alle Belgische beroepssectoren die werken met eieren (bedrijven, transformatie, distributie) gevraagd om te blijven toezien op de veiligheid van hun producten en in het bijzonder wanneer Nederlandse eieren werden gebruikt. Het FAVV volgt de resultaten daarvan nauwgezet op.

Toezichtprogramma

Daarnaast heeft het Agentschap een toezichtprogramma opgestart om de conformiteit van eieren afkomstig uit Nederland te verifiëren. De analyses geven tot nu toe aan dat deze eieren conform zijn voor verschillende verboden biociden, waaronder fipronil. Deze monitoring blijft verder lopen.

Biociden in biologische eieren

In februari 2018 heeft de consumentenorganisatie Foodwatch door middel van een persbericht gewag gemaakt van het gebruik in het verleden van bepaalde, niet toegelaten biociden in de sector van de biologische eieren. Deze organisatie heeft dit meegedeeld op basis van gegevens die ze had verkregen van het certificatieorganisme voor de biologische productie in Nederland.

Net zoals toen vorige week gecontamineerde Nederlandse eieren aangetroffen werden in Duitsland, heeft het FAVV onmiddellijk de Nederlandse autoriteiten gecontacteerd om meer informatie te verkrijgen omtrent dit onderwerp. De Federale minister van Landbouw heeft deze informatie eveneens overlegd met zijn Nederlandse collega. Het FAVV blijft de situatie nauwgezet opvolgen en zal, indien nodig, de controles nog versterken, zowel tijdens zijn inspecties als in zijn analyseprogramma.

Reageer op dit artikel