nieuws

Agrofront, BFA en FEBEV vragen maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Agrofront, BFA en FEBEV vragen maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)), de mengvoederleveranciers van de Belgian Feed Association (BFA) en de slachthuizen en uitsnijderijen van de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) vragen prioritaire maatregelen te nemen om een verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest in België te verhinderen.

De landbouworganisaties hebben vijf maatregelen vastgesteld die essentieel en kaderend zijn om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Ten eerste, een Europese aanpak inzake handhaving en afbakening van de besmette zone. Het is immers niet uitgesloten dat de everzwijnen migreren over de landsgrenzen heen en dat de besmetting zich ook verlegt naar Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.

Exportcel

Ten tweede, een onmiddellijke oprichting van een exportcel varkensvlees en varkensproducten – met betrokkenheid van alle relevante actoren. Dit instrument is noodzakelijk om de Belgische export van varkensvlees en -producten (inclusief diervoeders) maximaal te vrijwaren. Deze cel heeft een tweeledig doel: strategiebepaling om de impact op de Belgische export te beperken en waar nodig bijkomende noodzakelijke maatregelen in functie van export te onderzoeken.

Slachtmethodiek

Ten derde, de installatie van een methodiek voor het slachten en de versnijding van de varkens uit de afgebakende zone onder verscherpt toezicht. Deze maatregel is nodig om de logistieke handelingen zo beperkt mogelijk te houden.

Indijken populatie

Ten vierde, een realistisch en haalbaar plan om de populatie everzwijnen in te dijken. Dat wil zeggen een georganiseerd afschot van kleine beperkte populaties die ruimtelijk geïsoleerd zitten in Oost- en West-Vlaanderen. Op de rest van het grondgebied moet er een strikte handhaving toegepast worden en moet vermeden worden dat de everzwijnenpopulatie zich nog verder uitbreidt. Ook moeten boeren geholpen worden in het beschermen van hun bedrijven, bijvoorbeeld via degelijke afsluitingen.

Crisiscommunicatiecel

Ten slotte is ook de oprichting van een crisiscommunicatiecel, die voor de sector alle relevante informatie (FAQ-databank) bundelt en coördineert, absoluut nodig. De bevoegdheden om de verspreiding van het virus te voorkomen, zitten immers versnipperd over verschillende beleidsniveaus en diensten.

Sensibiliserend actieplan van de landbouwsector

Om een verdere verspreiding van het virus te beperken, zullen het Agrofront, BFA en FEBEV zelf een sensibiliserend actieplan uitwerken om de logistieke keten van en naar varkensbedrijven te beperken tot het strikt noodzakelijke.

Reageer op dit artikel