nieuws

Voedingsbedrijven dringen acrylamide terug

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Voedingsbedrijven dringen acrylamide terug

Een steekproef uitgevoerd door consumentenorganisatie Test Aankoop bevestigt dat Belgische voedingsbedrijven de vorming van de potentieel gevaarlijke stof acrylamide met succes aanpakken. De nieuwe EU-aanpak blijkt volgens Fevia te werken.

De federatie van de Belgische voedingsindustrie, wil dan ook verdergaan op de ingeslagen weg en vindt een pleidooi voor striktere wettelijke limieten nu niet aan de orde. Voedselveiligheid is een absolute prioriteit voor voedingsbedrijven. Net daarom investeerde de sector de voorbije jaren zwaar in het terugdringen van acrylamide, een stof die vrijkomt bij het bakken, frituren of braden van bepaalde voedingsmiddelen en die volgens wetenschappelijk onderzoek potentieel kankerverwekkend zou kunnen zijn.

Geen vrijblijvende aanpak

Bedrijven moeten daarbij rekening houden met heel wat factoren die samen de aanwezigheid van acrylamide kunnen veroorzaken. Sinds de ontdekking van acrylamide in voeding, in 2002, werkte de voedingsindustrie zowel aan het productieproces, de keuze van ingrediënten als aan de selectie van de grondstoffen. Ze houden ook rekening met specifieke agronomische factoren, zoals de keuze van de meeste geschikte gewasvariëteiten.

Nieuwe Europese regels

Sinds vorig jaar voorzien nieuwe Europese regels dat voedingsbedrijven alles in het werk moeten stellen om te zorgen dat de acrylamidegehalten in de voedingsmiddelen die zij produceren lager zijn dan de bepaalde referentieniveaus. Indien het acrylamidegehalte in een bepaald product deze limieten overschrijdt, dan moet het betrokken bedrijf de nodige maatregelen nemen in overleg met het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

Allerminst vrijblijvend

Die Europese aanpak met de actielimieten is dus allerminst vrijblijvend, maar motiveert bedrijven om continu te zoeken naar manieren om het acrylamidegehalte in voedingsproducten verder te verlagen. De resultaten van de analyse die Test Aankoop bij 80 voedingsproducten liet uitvoeren, bevestigen dat de methode werkt. Fevia is dan ook voorstander van deze nieuwe aanpak en roept op om verder te gaan op de ingeslagen weg.

 

Reageer op dit artikel