nieuws

Inschatting van het voedselveiligheidsrisico Bacillus cereus onveranderd (correctie)

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Inschatting van het voedselveiligheidsrisico Bacillus cereus onveranderd (correctie)

Op basis van een literatuurstudie en expertopinie heeft het Wetenschappelijk Comité van FAVV geen nieuwe wetenschappelijke elementen gevonden om het risico van B. cereus in levensmiddelen beter te kunnen inschatten.

Daarom stelt het Wetenschappelijk Comité van het FAVV voor om, gezien de onzekerheden, een pragmatische actielimiet voor B. cereus (10kve/g of ml) te hanteren en maatregelen te nemen op basis van deze actielimiet.

Het Wetenschappelijk Comité beveelt eveneens aan om stalen van levensmiddelen met hoge concentraties (> 10kve/g of ml) van vermoedelijke B. cereus door te sturen naar het referentielaboratorium voor verdere identificatie op speciesniveau om kennis op te bouwen over de circulerende stammen.

Ook andere species

Daarnaast wil het Wetenschappelijk Comité in haar advies de aandacht vestigen op het feit dat niet enkel bepaalde stammen van B. cereus sensu stricto, maar ook bepaalde stammen van andere species uit de B. cereusgroep, zoals B. thuringiensis, B. pseudomycoides of B. cytotoxicus, een potentieel risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid.

Het Wetenschappelijk Comité beveelt dus aan om dezelfde actielimiet (10kve/g of ml) toe te passen bij andere species uit de B. cereus-groep, zoals B. thuringiensis (inclusief de stammen gebruikt als biopesticide), aangezien er geen uitsluitsel kan gegeven worden over hun infectieus vermogen voor de mens.

Het Wetenschappelijk Comité beveelt tevens aan om de actielimiet voor B. cereus en andere species uit de B. cereus-groep opnieuw te evalueren, indien er voldoende nieuwe informatie beschikbaar is.

Biopesticide

Ten slotte raadt het Wetenschappelijk Comité aan om de B. thuringiensis stammen gebruikt als biopesticide te sequeneren en deze stammen te analyseren voor de aanwezigheid van klinisch relevante antibioticaresistentiegenen.

 

Reageer op dit artikel