nieuws

2018 was voor FAVV een bijzonder intensief jaar

Voedselveiligheid & Kwaliteit

“2018 was een bijzonder intensief jaar voor het FAVV in alle schakels van de voedselketen”, zegt Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV naar aanleiding van het vrijdag 28 juni verschenen Activiteitenverslag 2018.

2018 was voor FAVV een bijzonder intensief jaar

“Naast onze routine inspecties en monsternemingen hebben we veel inspanningen moeten leveren op het vlak van dier- en plantenziekten in de primaire sector, versterkte controles in de verwerkende sector, fraudebestrijding en de opvolging van de klachten van consumenten in de distributie. De bescherming van de consument was, is en blijft onze focus, vandaar onze aandacht voor etikettering en allergenen in het bijzonder”, lichtte Herman Diricks het Activiteitenverslag vrijdag 28 juni toe.

Kerncijfers uit het jaarverslag 2018

Enkele kerncijfers: Het FAVV behandelt elke werkdag 16 consumentenklachten. 8,8 van de 10 klachten worden binnen 30 dagen afgesloten en 40% van de klachten is gegrond en leidt tot het nemen van maatregelen. In 10 jaar tijd heeft de Voorlichtingscel van het FAVV 75.000 professionals gratis opgeleid. De resultaten van de versterkte controles in de vleessector in 2018 zijn positief: verbetering van de controleresultaten in slachthuizen (+23%), uitsnijderijen (+17%) en koelhuizen (+18%).

Drie belangrijke conclusies

Het FAVV trekt uit het activiteitenverslag 2018 drie belangrijke conclusies. De eerste is dat het Agentschap nog meer bekendheid moet verwerven. Daarom wordt er in 2019 onder meer een campagne gestart die gericht is op de belangen van de consument.

Perceptie verbeteren

Aan de basis hiervan ligt de perceptie-enquête die het Agentschap in 2018 uitvoerde bij de consumenten. Terwijl 88% vindt dat het FAVV in België essentieel is voor de gezondheid van de consument, is 33% van mening dat het FAVV niet altijd op een duidelijke en transparante manier communiceert.

Dat laatste is een punt voor verbetering hoewel de meerderheid van de respondenten niet weet dat de inspectieresultaten “hygiëne” van de B2C sector online raadpleegbaar zijn, dat het FAVV beschikt over een opleidingscel die gratis opleidingen geeft aan onder andere kleine bedrijven en dat het FAVV de productroepingen van bedrijven via zijn sociale netwerken verspreid.

4.278 Consumentenklachten

Rechtsreeks gelinkt aan de consument; in 2018 heeft het Meldpunt van het FAVV 4.278 consumenten klachten ontvangen, waarvan 40% gegrond was. Het merendeel van deze klachten wordt ter plaatse onderzocht.

Top 3

De top 3 van de ontvangen en behandelde klachten heeft betrekking op hygiëne, de productiemethode en bewaring van levensmiddelen en ten slotte de voedselintoxicaties. De helft van de klachten heeft betrekking op de horecasector. In 2018 heeft het Meldpunt ook 6.392 consumentenvragen gekregen, 8,7 vragen op 10 worden binnen 4 dagen beantwoord.

Informatie over allergenen verbeteren

De tweede conclusie is de toegang tot informatie over allergenen verbeteren om aan de verwachtingen van de consument te voldoen. In Europa moeten consumenten sinds 2014 toegang hebben tot informatie over allergenen in voedingsmiddelen, al dan niet verpakt.

Na een eerste bewustmakingsfase van drie jaar heeft het FAVV besloten om de naleving van deze wetgeving strenger te controleren. Waardoor de algemene resultaten van de controles worden beïnvloed: wat 2018 betreft is het niet naleven van de allergenenwetgeving de voornaamste oorzaak van de ongunstige inspectieresultaten in de B2C sector.

Tegelijkertijd ondersteunt het FAVV bedrijven: door middel van opleidingen, maar ook door het ontwikkelen en verspreiden van didactisch materiaal: brochures, animatievideo’s… .

Het Voedselagentschap hoopt dat zijn acties (strengere controles, maar ook informeren en opleiden) hun vruchten zullen afwerpen en dat de resultaten van de initiatieven in 2019 waarneembaar zullen zijn in het dagelijks leven van consumenten die te maken hebben met voedselallergieën of intoleranties.

Ondersteunen distributie

De voorbij 10 jaar hebben 75.000 professionelen kunnen rekenen op de steun van FAVV bij het uitoefenen van hun activiteiten, is derde conclusie. In 2018 werden 9802 personen opgeleid, dit is een stijging van 11% tegenover 2017. Sinds 2008 organiseert de Voorlichtingscel van het FAVV gratis opleidingen voor groepen van bedrijven uit de distributiesector die rechtstreeks in contact komen met de consumenten. Deze dienst van het FAVV richt zich specifiek op kleine ondernemingen die vaak moeilijkheden ondervinden om de regelgeving te begrijpen of te implementeren.

Activiteitenverslag 2018

Het Activiteitenverslag 2018 is online beschikbaar via deze link.

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel