nieuws

Nederland kwetsbaar voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Uit het rapport Opkomende voedselveiligheidsrisico’s van de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar voren dat dat het voedselsysteem in Nederland kwetsbaar is voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s.

Nederland kwetsbaar voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s

Aanleiding voor het 187 pagina’s tellende rapport was de ontdekking van fipronil in eieren in de zomer van 2017. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht hoe de signalering en beoordeling van opkomende risico’s voor de voedselveiligheid in Nederland functioneert.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid ontbreekt het in Nederland aan een gestructureerde aanpak om opkomende voedselveiligheidsrisico’s te signaleren en te beoordelen. Daardoor worden risico’s niet altijd in beeld gebracht of te laat ontdekt. Het gevolg is dat onnodige schade aan de volksgezondheid kan ontstaan.

Opkomende risico’s

In de huidige praktijk worden risicobeoordelingen vooral gebaseerd op risico’s die zich in het recente verleden hebben voorgedaan. Dit leidt tot beperkt zicht op opkomende risico’s. Deze kunnen zich in verschillende gedaanten voordoen. Soms komen ze voort uit nieuw geïdentificeerde gevaren die kunnen leiden tot een significante blootstelling. In andere gevallen betreft het risico’s uit onverwacht nieuwe of toegenomen blootstelling aan, en gevoeligheid voor, een bestaand gevaar. Het gaat dus niet altijd om nieuwe risico’s; het kunnen ook bekende risico’s zijn die zich op een nieuwe manier manifesteren.

Robuuster voedselveiligheidssysteem

Het verbeteren van het inzicht in opkomende risico’s – door betere signalering en beoordeling – moet volgens de onderzoeksraad leiden tot een robuuster voedselveiligheidssysteem, waarin bedrijven en overheden minder vaak verrast worden en consumenten minder gezondheidsschade ondervinden.

Meer informatie:

Het volledige rapport Opkomende voedselveiligheidsrisico’s is online beschikbaar. Diverse signaleringen en beoordelingen van opkomende risico’s in de praktijk worden uitgebreid belicht.

Reageer op dit artikel