nieuws

Verpakkingen lopen tegen hun grenzen aan

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Het wordt steeds moeilijker om nog bijkomende maatregelen te nemen, de verpakkingen lopen tegen hun grenzen aan. Fevia maakte de eindevaluatie op van het preventieplan verpakkingen 2016-2019 en diende dit in bij het IVC.

Verpakkingen lopen tegen hun grenzen aan

In 2016 diende Fevia een sectoraal preventieplan in voor 145 bedrijven uit de sector. Dit jaar moest hiervan een eindevaluatie opgemaakt worden en ingediend worden bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Op het vlak van primaire en secundaire verpakkingen presteerde de voedingssector opmerkelijk beter dan voorzien in het plan dat in 2016 werd opgemaakt, zo blijkt uit een overzicht. Zo werd een jaarlijkse gewichtsbesparing van 6.857 ton gerealiseerd in plaats van een voorziene besparing van 4.521 ton.

Verpakkingen lopen tegen hun grenzen aan

Het wordt volgens Fevia steeds moeilijker om nog bijkomende maatregelen te nemen, de verpakkingen lopen tegen hun grenzen aan. Bij het uitvoeren van de preventiemaatregelen stootten de bedrijven onder meer op de volgende hindernissen: testen wezen uit dat een nieuwe primaire verpakking niet stevig of stabiel genoeg was, dat een gewijzigde tertiaire verpakking onvoldoende stabiliteit gaf, dat een nieuwe technologie onhaalbaar was, ook waren er (nog) niet realiseerbare aanpassingen aan het machinepark nodig, was er een te grote afhankelijkheid van leveranciers, wensen van klanten, externe distributieplatformen, …

Een greep uit de maatregelen

Fevia inventariseerde een aantal verwezenlijkingen van het plan 2016-2019:

  • Het gewicht aan primaire en secundaire verpakkingen kon verminderd worden door het gebruik van dunnere films, de gewichten per flesje, blikje of dop te reduceren, het verwijderen van een laag, het weglaten van kartonnen elementen uit de verpakking, folie te bedrukken in plaats van een etiket te gebruiken, full-body sleeves te vervangen door etiketten, een hunt for plastic, andere soorten verpakkingen te gebruiken waar mogelijk, een nieuwe plooimachine aan te schaffen die minder karton gebruikt, over te gaan naar bulk of big-bag, …. .
  • Het gewicht aan tertiaire verpakkingen kon verminderd worden door dunnere, sterkere en meer aangespannen folie te gebruiken om de paletten te omwikkelen, meer in bulk te leveren, …
  • Het aandeel herbruikbare verpakkingen werd verhoogd door herbruikbare kisten in te zetten i.p.v. kartonnen dozen, metalen vaten en deksels meer te hergebruiken, displays te hergebruiken, herbruikbare transportkarren te gebruiken, …
  • De kwaliteit van de primaire en secundaire verpakkingen kon verbeterd worden door ze beter recycleerbaar te maken (vb. het weglaten van plastic coating op premium verpakkingen, wijzigen samenstelling membraan in flesdop waardoor de uitsortering later verbetert, onderzoek naar of weren van aluminium uit verpakkingen). Heel wat maatregelen hadden ook betrekking op het gebruik van gerecycleerd materiaal.
  • Andere maatregelen die werden uitgevoerd en bijvoorbeeld tot een lager of duurzamer gebruik van verpakkingen leiden: aanpassingen en meer onderhoud aan machines, aanpassing van verpakkingsconcept (vb. inplooibare container met uitknijpbare liner), bepaalde milieubelastende verpakkingen uit het assortiment halen, …
  • De logistiek werd verbeterd (minder paletten, minder vrachten, minder km) door de routes te optimaliseren, lege retourvrachten te vermijden, minder frequent te leveren, via samenwerking tussen verschillende leveranciers, gemengde paletten, meer geconcentreerde producten,…

Engagementen van de sector

Binnenkort dient de voedingssector ook een nieuw preventieplan verpakkingen in bij het IVC, voor de periode 2019-2022. Ook hebben de sector, alsook verschillende individuele bedrijven heel wat engagementen genomen omtrent verpakkingen. Die engagementen en concrete acties vanuit de sector en de bedrijven worden ook weergegeven op de website verpakkingen2025.

Reageer op dit artikel