nieuws

Varkenshouders inspireren elkaar rond antibioticareductie

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Samen kennis en ervaring delen kan versterkend werken, ook voor de reductie van het gebruik van antibiotica in de varkensbedrijven. 

Varkenshouders inspireren elkaar rond antibioticareductie

Zes Vlaamse varkenshouders stapten van september 2017 tot augustus 2019 in een ‘operationele groep’ rond antibioticareductie onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt Boerenbond, Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en het instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO). De gezondheidsstrategie en -kosten van elk bedrijf werden hierbij onder de loep genomen. Op basis van een gedetailleerde analyse stelde DGZ een adviesverslag op. Boerenbond maakte een analyse van de gezondsheidskosten. ILVO bracht zijn wetenschappelijke expertise in.

Bioveiligheid

DGZ bezocht de deelnemende bedrijven en voerde een bio-check uit. Dit is een risicogebaseerd scoringssysteem om de kwaliteit van de bioveiligheid op bedrijven op een wetenschappelijke en onafhankelijke manier te evalueren.  Daarnaast bracht DGZ de gezondheidsstatus van het bedrijf in beeld en evalueerden zij het resultaat van de reiniging door afdrukplaatjes te onderzoeken in het labo. Dit alles leverde een persoonlijk adviesverslag op waarmee de varkenshouders aan de slag konden.

De varkenshouders vonden het interessant om een onafhankelijk partij op hun bedrijf te hebben. Bart De Baerdemaeker getuigt: “Het was interessant om ons bedrijf eens te laten doorlichten. Zo word je gewapend tegen bedrijfsblindheid”.

carrefour varkensvlees van weleer

Gezondheidskost

Binnen het project werd uit bedrijfseconomische boekhouding van de varkenshouders de antibioticakost gedestilleerd. Gezien de korte looptijd van het project, waren effecten van managementaanpassingen moeilijk merkbaar. Toch werd het als waardevol beschouwd om de kost eens uitgesplitst te zien. Varkenshouder Marc Marchal getuigt: “Ik ga heel bewust om met antibiotica. In de cijfers was er een daling te zien in boekjaar 2018 t.o.v. 2017. Het is leuk om het resultaat van mijn inspanning terug te zien in de cijfers.”

Antibioticagebruik kan omlaag

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door UGent toont aan dat betere bioveiligheid en inzetten op vaccinaties in combinatie met coaching het antibioticagebruik kan laten dalen zonder dat het bedrijfsresultaat hier onder lijdt. “Een goede opvolging samen met de bedrijfsdierenarts is zeer belangrijk om tot goede resultaten te komen,” beaamt Tamara Vandersmissen van DGZ. Er was goede uitwisseling binnen het project, dit werd door alle deelnemers als zeer waardevol beschouwd. “Varkenshouderij is geen exacte wetenschap, discussie met collega’s is altijd interessant”, klinkt het.

Reageer op dit artikel