nieuws

Chocolade grootste exportproduct

Wetgeving & Toezicht

Chocolade grootste exportproduct

De Belgische handel in land- en tuinbouwproducten kent in 2013 een positief saldo. België is -volgens de Vlaamse Departement Landbouw en Visserij- daarmee de vijfde grootste exporteur van agrarische producten in de EU. Chocolade staat op één!

België is volgens het rapport ‘De buitenlandse handel in land- en tuinbouwproducten: stand van zaken in 2013’ van de studiedienst van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij de de vijfde grootste exporteur van agrarische producten in de EU. Vlaanderen neemt ongeveer 80% voor zijn rekening. 

Chocolade voor varkensvlees

De belangrijkste exportproducten zijn chocoladeproducten (2,1 miljard euro), aardappelbereidingen (1,4 miljard euro), varkensvlees (1,4 miljard euro), bier (1,1 miljard euro) en diepvriesgroenten (1,1 miljard euro). We voeren nog steeds ruim twee derde van onze agrarische producten uit naar de buurlanden. Het aandeel van de buurlanden in de exportwaarde neemt elk jaar lichtjes af, terwijl de VS en de BRIC-landen gestaag aan belang toenemen: in vijf jaar tijd van respectievelijk 1% en 2% naar 2% en 4%. Rusland was in 2013 nog onze grootste afzetmarkt onder de groeilanden met een exportwaarde van 612 miljoen euro. Door de invoerstop wordt het in 2014 en daarna dus belangrijk om alternatieve afzetmarkten te vinden. 

Handelsoverschot

De totale Belgische handel in land- en tuinbouwproducten kende in 2013 een jaar van stabilisering.

Een sterke euro en relatief hoge prijzen voor voedingsmiddelen maakten het moeilijk om de exportgroei van 2012 te herhalen. De totale invoerwaarde van agrarische producten bedroeg 34,5 miljard euro (+2,4% tegenover 2012) en de totale uitvoerwaarde 39,4 miljard euro (+2,6%). De land- en tuinbouwsector heeft zo een aandeel van iets meer dan een tiende in de totale nationale in- en uitvoer. Het handelsoverschot groeide aan met 4% tot 4,9 miljard euro. 

Vooral dierlijke producten

Vooral de dierlijke producten en agro-industriële producten (bestrijdingsmiddelen, trekkers, werktuigen en meststoffen) dragen bij tot het positieve saldo, met een overschot van respectievelijk 2,0 miljard euro en 1,9 miljard euro.

Reageer op dit artikel