nieuws

BOB voor Limburgse Maasvallei wijn?

Wetgeving & Toezicht

BOB voor Limburgse Maasvallei wijn?

De ‘Wijnbouwers Limburgse Maasvallei vzw’ heeft een registratieaanvraag voor hun wijn met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) ingediend bij de Vlaamse overheid. Omdat het productiegebied rond de maasvallei een deel van zowel Belgisch als Nederlands Limburg omvat, zijn bij beide landen bij deze aanvraag betrokken. De aanvraag verscheen op 8 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad.

De registratieprocedure van een BOB omvat twee stappen: een eerste stap op niveau van de lidstaat en een tweede stap op Europees niveau. Op Vlaams niveau wordt de eerste stap in de procedure gezet door de samenvatting van het aanvraagdossier te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Op deze manier worden alle betrokken personen in België geïnformeerd over de registratieaanvraag. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft, krijgt gedurende 2 maanden volgend op de publicatie in het Belgisch staatsblad de mogelijkheid om het dossier in te kijken en eventueel bezwaar in te dienen.  

 

Maasvallei Limburg

Als de Europese Commissie op het einde van de Europese procedure de benaming ‘Maasvallei Limburg’ registreert, houdt dit in dat enkel wijnproducenten die het lastenboek volgen en die wijn produceren binnen het afgebakende geografische gebied, gebruik mogen maken van deze benaming.

Reageer op dit artikel