nieuws

“CETA zo vlug mogelijk ratificeren”

Wetgeving & Toezicht

Het Belgisch ketenoverleg agrovoeding pleit voor een vlugge ratificering en inwerkingtreding van het CETA handelsakkoord tussen de EU en Canada. De agrovoedingssector is immers sterk gericht op export. Voor de sector staat dan ook veel op het spel. Er is begrip voor de bezorgdheden van de primaire sector, maar Europa moet haar verantwoording nemen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

CETA, het veelbesproken handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, biedt perspectieven voor economische ontwikkeling. Het zoeken naar de nodige evenwichten, het evalueren en beheersen van de mogelijke bedreigingen en het respecteren van de maatschappelijke keuzes zijn hierbij volgens de deelnemers aan Belgische ketenoverleg agrovoeding, waaronder Boerenbond, FEVIA en Comeos, cruciaal.

Sleutelsector

De Belgische agrovoedingsketen is een van de sleutelsectoren op het vlak van export voor ons land. Deze is sterk overtuigd van de kansen die bijkomende exportmogelijkheden bieden in termen van groei en ontwikkeling van zijn activiteiten. De Belgische agrovoedingsketen is ook bewust van de bedreigingen die hiermee gepaard gaan in termen van mogelijks onevenwichtige concurrentie en risico op volatiliteit. Voor de Belgische agrovoedingssector staat dus veel op het spel bij onderhandelingen over handelsakkoorden.

Evenwichten respecteren

Voor alle schakels in de keten is het essentieel dat elk handelsakkoord de nodige evenwichten respecteert en voldoende zekerheden inbouwt. De leden van de stuurgroep van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding hebben tijdens hun vergadering van vrijdag 21 oktober 2016 geconcludeerd dat het belangrijk is om handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada af te sluiten met respect voor de hiervoor vermelde principes.

Opportuniteiten

Voor het Belgische ketenoverleg agrovoeding bieden de CETA-akkoorden opportuniteiten voor de agrovoedingsketen in ons land. Deze akkoorden moeten de nodige garanties bieden op blijvende bescherming van de meest kwetsbare schakels en op het respecteren van de Europese maatschappelijke keuzes op het vlak van landbouw en voeding.

Ratificering

Het ratificeren van handelsakkoorden moet uitwisselingen bevorderen binnen een wettelijk kader gebaseerd op eerlijke concurrentie en met respect voor maatschappelijke keuzes. Voor de leden van het Belgische ketenoverleg agrovoeding biedt de ratificatie van akkoorden tussen Europa en Canada vooral kansen voor export, veeleer dan te zullen bijdragen aan het verslechteren van de huidige situatie.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het ketenoverleg agrovoeding begrijpt de bezorgdheden van de primaire productie en temeer gezien de moeilijkheden op de markt en de economische situatie waarmee het geheel van de Europese landbouwsector geconfronteerd is. Zij benadrukken dan ook dat het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten volle zijn verantwoordelijkheid moet opnemen om de landbouwsector economisch te versterken en weerbaarder te positioneren in de markt. Daarvoor moeten de nodige instrumenten uitgewerkt worden en de nodige financiering verzekerd worden.

 

Foto's

Reageer op dit artikel