nieuws

Boerenbond wil aanpassing Europese wetgeving vrije-uitloopeieren

Wetgeving & Toezicht

Boerenbond wil aanpassing Europese wetgeving vrije-uitloopeieren

Gezien vogelgriep een jaarlijks terugkomende bedreiging kan worden, vraagt Boerenbond aan Europa om haar wetgeving te herbekijken, zodat ook in periodes van ophokplicht, vrije-uitloopeieren hun status ‘code 1’ kunnen behouden.

Vanaf donderdag 20 april moeten professionele pluimveehouders hun pluimvee niet langer ophokken. De Belgische pluimveehouders reageren opgelucht, meldt Boerenbond. Dankzij de maatregelen en het strikt opvolgen ervan bleef de sector in ons land gespaard van grote verliezen, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen.

Huidige Europese regelgeving

Sinds 9 november 2016 zijn professionele pluimveehouders in België verplicht om hun dieren op te hokken. Dit betekent dat alle leghennen op de bedrijven met vrije uitloop opgehokt moesten worden. De Europese regelgeving betreffende de handelsnormen voor eieren stelt dat, wanneer de ophokperiode langer duurt dan 12 weken, de bedrijven hun status ‘vrije uitloop’ verliezen, wat betekent dat de eieren van die bedrijven dus niet meer in de handel gebracht worden als vrije-uitloopeieren (‘code 1’). De eieren worden dan als scharrels (‘code 2’) aangeboden wat zware economische gevolgen heeft voor die pluimveehouders die wel de extra kosten hebben, maar geen meerprijs krijgen voor hun eieren.

Herziening Europerse regelgeving?

Omdat de vogelgriep een jaarlijks terugkerende dreiging kan worden voor de professionele pluimveehouders, zowel in het najaar als in het voorjaar, gekoppeld aan de vluchten van de trekvogels, vraagt Boerenbond de Europese regelgeving te herzien.

Zo dringt de sectorvakgroep pluimvee van Boerenbond aan om de status ‘vrije uitloop’ toe te kennen aan leghennen die minstens een derde van hun leven toegang hebben tot vrije uitloop. Dat helpt periodes van ophokplicht te overbruggen, zonder de status code 1 te verliezen. Dat laat de pluimveehouder ook toe om zijn dieren binnen te houden in zeer slechte weersomstandigheden, wat het dierenwelzijn ten goede komt. De betrokken bedrijven moeten dan wel over een overdekte wintertuin beschikken en extra scharrelmateriaal voorzien.

Vraag aan de minister!

Boerenbond staat achter de kordate aanpak van minister Borsus die destijds, in overleg met de sector, de ophokplicht snel heeft ingeroepen en die pas opgeheven heeft nu de dreiging weg is. Boerenbond vraagt de minister om er even kordaat bij Europa op aan te dringen de wetgeving bij te sturen zodat een reguliere dreiging, die de vogelgriep is, niet elk jaar opnieuw voor onnodige economische schade zorgt.

Reageer op dit artikel