nieuws

Beslissingsbevoegdheid onverdoofd slachten versnipperd

Wetgeving & Toezicht

Beslissingsbevoegdheid onverdoofd slachten versnipperd

Doordat de Europese wetgeving de beslissingsbevoegdheid inzake onverdoofd slachten in het kader van een religieuze rite bij de regio’s legt, zal Belgie vanaf 2019 mogelijk drie verschillende regelingen inzake deze materie kennen.

De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) pleit voor een pragmatische aanpak die rekening houdt met de acceptatie van de geloofsgemeenschappen en een Europees gelijk speelveld.

Vlaanderen

In Vlaanderen zal vanaf 1 januari 2019 een totaalverbod gelden op onverdoofd slachten. Vanaf die datum zal elektronarcose gebruikt worden voor schapen en kleine herkauwers, en post cut stunning (verdoven onmiddellijk na het kelen) voor runderen. Deze laatste techniek is een overgangsmaatregel en blijft van toepassing zolang de elektronarcosetechniek voor runderen niet op punt staat.

Wallonië

In Wallonië wordt onverdoofd slachten verboden vanaf 1 juni 2018, maar wordt er een overgangsperiode voorzien voor rituele slachtingen, en dit tot na het offerfeest van 2019. Vanaf 1 september 2019 zal post cut stunning niet meer toegestaan zijn, en zal elektronarcose dus ook voor runderen gehanteerd moeten worden.

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er vooralsnog geen beslissing genomen inzake onverdoofd slachten.

Vrees bij FEBEV

FEBEV vreest dat deze Waalse deadlines geen rekening houden met het op punt stellen, het commercialiseren en het operationaliseren van elektronarcose voor runderen. FEBEV vraagt dan ook de bevoegde Waalse politieke partijen om de daad bij het woord te voegen en maximaal middelen in te zetten om het onderzoek mee te ondersteunen als zij de door hen gestelde deadlines wenst te behalen.

 

Foto: GAIA

Reageer op dit artikel