nieuws

Boerenbond wil meersporenbeleid waterbeheer

Wetgeving & Toezicht

Boerenbond wil meersporenbeleid waterbeheer

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker pleit, naast erkenning voor de huidige weersituatie als landbouwramp, ook voor een meersporenbeleid inzake waterbeheer. Dit moet de Vlaamse land-en tuinbouw klimaatrobuuster moet maken. Ook in het belang van ook de voedingsindustrie, in het bijzonder de aardappel- en groenteverwerkende bedrijven.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker dringt aan op klaarheid rond de mogelijkheid tot erkenning van de droogte als landbouwramp. Minister Schauvliege wees er in haar antwoord op dat ze het KMI vorige week al vroeg om de uitzonderlijke toestand te bevestigen. Ze verwacht volgende week een antwoord zodat snel duidelijk wordt of de procedure van landbouwramp kan opgestart worden.

Overleg met aardappel- en groenteverwerkers

Ook gaat Boerenbond in overleg met de federaties van aardappel- en groenteverwerkers gezien nu al duidelijk is dat veel telers niet aan hun contract zullen kunnen voldoen. Voorzitter De Becker vraagt ook alle mogelijke instanties die één of andere vorm van waterbron hebben, om die, waar mogelijk, ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouw. Voedselproductie is immers in het belang van iedereen en prioritair op diverse andere waterbehoeftes.

Efficiënter waterverbruik

Zo moeten in overleg met alle betrokkenen (de land- en tuinbouwsector, waterbeheerders, overheidsdiensten, onderzoekers en voorlichters, …) nog meer worden ingezet op een efficiënter watergebruik en op meer en beter watervoorraadbeheer.

Meer sporenbeleid

“Om de sector weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden is een meersporenbeleid nodig waarin alle betrokken actoren, van landbouwer tot diverse overheidsdiensten en beleidsmakers, elk hun rol spelen. De voorbije jaren realiseerden de diverse actoren al heel wat op vlak van doordacht watergebruik maar er is meer nodig. Overleg, samenwerking en aandacht voor de specificiteit van de land- en tuinbouwsector zijn hierbij essentieel. Neerslag kan niemand sturen, negatieve gevolgen (deels) opvangen, wel”, stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.

Foto: IPV-IFP/ Lies Willaert

Reageer op dit artikel