nieuws

Professionele pluimveehouderij herkent zich niet in Animal Rights beelden

Wetgeving & Toezicht

Professionele pluimveehouderij herkent zich niet in Animal Rights beelden

Animal Rights bracht 15 juni beelden onder de publieke aandacht die undercover gedraaid werden in een broeierij en op twee vleeskippenbedrijven. “De professionele pluimveehouderij herkent zich hier niet in”, benadrukt Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond.

“Ik roep iedereen, actief in de veehouderij, op zich aan de regelgeving te houden, dit in het belang van elk dier, in het belang van de veehouderij en wie er actief in is”, zei de voorzitter Boerenbond. De door Animal Rights uitgeselecteerde beelden (zie ook foto) onen handelingen en feiten die in strijd zijn met de wetgeving rond dierenwelzijn en dus onaanvaardbaar. Sonja De Becker onderstreept dat deze in schril contrast staan met wat gangbaar is in de sector. 

Wetgeving naleven

Boerenbond benadrukt dat de toepasselijke wetgeving in het kader van dierenwelzijn moet nageleefd worden en dit door alle actoren, van broeierijen tot en met slachthuizen. Controle, en indien nodig, sanctionering bij overtreding moet ervoor zorgen dat de wetgeving opgevolgd wordt, dit in het belang van de dieren, de producenten en de ganse sector. De sanctionering moet in verhouding zijn tot de overtreding zodat die resulteert in gedragswijziging waar nodig.

Beeld: Animal Rights 

 

Reageer op dit artikel