nieuws

Definities voor organische stromen verwarrend

Wetgeving & Toezicht

Definities voor organische stromen verwarrend

Er zijn heel wat termen om organische stromen te benoemen en in te delen. Afvalstof? Grondstof? Bijproduct? Nevenstroom? Voedselverlies? Voedselverspilling? Food Waste? Eenduidige terminologie? Nee, daar is niet echt sprake van. Interessant voor een circulaire economie? Evenmin. FEVIA pleit daarom eens te meer voor meer harmonisatie.

Rond de indeling van afval, materialen en organische stromen zijn er volgens Liesje De Schamphelaire, milieu en energieadviseur bij FEVIA, heel wat termen in het leven geroepen en komen er nog steeds bij. “Voor verschillende termen zijn er al officiële definities naar voor geschoven. Toch is het in de praktijk niet altijd duidelijk onder welke categorie een bepaalde stroom valt.” Voor andere termen is er internationaal nog steeds geen akkoord of afstemming over de betekenis van de term. Vanaf wanneer spreekt men bijvoorbeeld van een afvalstof? Is deze stroom al dan niet een bijproduct? Of wat valt nu eigenlijk onder voedselverlies? ….

Cijfers?

Het gevolg is heel wat onduidelijkheid of zelfs onwetendheid op cijfermatig vlak. De Schamphelaire: “Hoe kan men onze Belgische afvalstromen of voedselverliesstromen bijvoorbeeld vergelijken met die van andere landen als de invulling van de termen helemaal anders is? Meer nog, als niet eens geweten is dat de invulling anders is? We hoeven hiervoor zelfs niet buiten de grenzen van België te gaan. Wat in Vlaanderen – net zoals in de rest van Europa – bijvoorbeeld een bijproduct is, valt in Wallonië namelijk onder de afvalstoffen. Door de verschillende definities plaatsen we zowel onze sector als ons land, soms in een (te) negatief daglicht.”

Rem op circulaire economie

Daarnaast – en niet in het minst – is de veelheid aan termen en invullingen volgens de adviseur ook een rem voor de circulaire economie. “Aan die verschillen hangen dikwijls ook verschillende voorwaarden verbonden, wat het moeilijker maakt om bepaalde stromen te gebruiken.” Nochtans kan het circulaire denken pas echt goed werken in de praktijk als we de stromen gemakkelijker over de grenzen heen kunnen uitwisselen. “Als we beter kunnen samenwerken dus. Dit is zeker het geval voor een klein land zoals België.”

Harmonisatie

FEVIA pleit daarom eens te meer voor harmonisatie: duidelijke, en gelijke definities, over de gewestgrenzen en de landsgrenzen heen, met bijhorende gelijke voorwaarden. Dit kan de circulaire economie alleen maar ten goede komen.

 

Reageer op dit artikel