nieuws

Nieuwe versie van de Choprabisco AC-gids goedgekeurd

Wetgeving & Toezicht

FAVV heeft op 16 oktober 2019 versie 3 van de “Autocontrolegids voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline-, suikergoed- en ontbijtgranenindustrie” goedgekeurd.

Nieuwe versie van de Choprabisco AC-gids goedgekeurd

De goedkeuring van de Autocontrolegids voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline-, suikergoed- en ontbijtgranenindustrie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2019. Deze Autocontrolegids wordt beheerd door de beroepsvereniging Choprabisco. De eerste versie dateert van 2007 en de tweede van 2013.

Wijzigingen

Er zijn geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van versie 2. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  1. het toevoegen van Bijlage 12 (materialen om in contact te komen met levensmiddelen) en Bijlage 13 (technische hulpstoffen). Beide zijn verplichtigingen voor alle Autocontrolegidsen;
  2. het toevoegen van enkele nieuwe eisen en een verduidelijking van enkele bestaande eisen;
  3. de actualisatie op het vlak van de wetgeving (o.a. etikettering).

Inwerkingtreding

De nieuwe versie van de Gids treedt in werking op 7 februari 2020 (3 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad), m.a.w. versie 2 is vanaf dan niet meer geldig. De audits die vóór 7 februari 2020 uitgevoerd worden, mogen evenwel reeds uitgevoerd worden op basis van versie 3 van de Gids, voor zover alle betrokken partijen zich hier voldoende op hebben kunnen voorbereiden. Alle audits die na deze datum uitgevoerd worden, moeten op basis van versie 3 van de Gids uitgevoerd worden.

 

ontbijtkoekchocolate-1061594_960_720

Wettelijke verplichting

Het beschikken over een autocontrolesysteem (Goede Hygiëne Praktijken en gebaseerd op HACCP principes) is een wettelijke verplichting. Een Autocontrolegids is een hulpmiddel bij de uitwerking van het autocontrolesysteem. Tevens doet de Autocontrolegids dienst als auditreferentie voor de certificerings- en keurings-instellingen (OCI) die audits uitvoeren in het kader van de validatie van de autocontrolesystemen.

Bedrijven die de Choprabisco Autocontrolegids gebruiken kunnen hun autocontrolesysteem laten valideren door een van de 5 onafhankelijke certificeringsinstellingen die hiervoor geaccrediteerd zijn : Inscert Partner, Lloyds Register, SGS Belgium, Tüv Nord Integra en Vinçotte.

De validatie van uw autocontrolesysteem door een OCI is dus niet verplicht maar biedt bedrijven enkele (financiële) voordelen :

  1. de jaarlijkse heffing die u aan het FAVV betaalt is in het geval van een gevalideeerd autocontrolesysteem 75% lager ten opzichte van het basistarief. De te betalen heffing is afhankelijk van het aantal werknemers, bv een bedrijf met 10-19 personeelsleden betaalt €645,- i.p.v.  € 2580,-  (zie tarieven voor de jaarlijkse heffing , sector verwerking op de FAVV website);
  2. een bedrijf kan de audit combineren met deze van een commercieel kwaliteitssysteem, bv BRC, IFS … waardoor de auditkost minder is ten opzichte van de afzonderlijke audits.

 

 

 

Reageer op dit artikel